Veiligheid

Elektrotechnische installaties zijn bij alle bedrijven van cruciaal belang voor de primaire bedrijfsvoering. De continuïteit van een bedrijf is afhankelijk van het beschikbaar hebben van de installaties. Thuis, het kantoor, de fabriek; alles draait dankzij het beschikbaar hebben en houden van de elektrische installaties.

Het beheer en onderhoud van installaties is daarmee van essentieel belang voor de continuïteit. Onderdeel hiervan zijn de onafhankelijke periodieke inspecties.

Naast uw continuïteit worden ook door de verzekering en de overheid eisen gesteld aan uw elektrotechnische installaties. De verzekeraars willen graag dat u periodiek de installaties laat inspecteren om het brandgevaar te monitoren en beheersbaar te maken. Veelal is het een voorwaarde om een verzekering aan te kunnen vragen, verzekerd te blijven en is de premie afhankelijk van hoe u uw elektrische veiligheid hebt geborgd in de organisatie.

Ook de wetgever stelt eisen aan de elektrotechnische installaties. Zowel bij de oplevering, als tijdens de periode van in bedrijf zijn, dient u een veilige elektrotechnische omgeving te hebben. Vanuit de ARBO wetgeving wordt van werkgevers vereist dat zij medewerkers een veilige werkplek aanbieden. Een veilige elektrotechnische omgeving maakt hier integraal onderdeel van uit en wordt expliciet genoemd in de wetgeving.

Meer weten over veiligheid binnen uw organisatie?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.