Veilige bedrijfsvoering

Naar een veilige elektrische bedrijfsvoering

Bij het onderzoeken van een ongeval op het werk, waarbij elektriciteit in het spel is,  kijkt de Arbeidsinspectie mede naar veiligheidsprocedures, aanwijzingsbeleid en opleidingsniveau. Met consequente veiligheidsprocedures en herhaalde instructie creëert u een goed veiligheidsbewustzijn bij uw werknemers.

De invoering van NEN 3140 binnen uw bedrijf heeft ook gevolgen voor uw bedrijfsvoering.

De volledige naam van de Nederlandse norm voor elektrische veiligheid is ‘NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties‘. Uit de titel blijkt al dat de norm niet alleen het laten uitvoeren van periodieke inspecties omvat maar dat hij ook invloed heeft op uw organisatie en bedrijfsprocessen. Zo moeten installatie- en werkverantwoordelijken worden aangewezen en opgeleid. Andere medewerkers dienen geregeld instructie te krijgen over het veilig gebruiken van en werken aan elektrische installaties. De betreffende werkmethoden en bedrijfsvoorschriften moeten worden vastgelegd en ook is het noodzakelijk dat van de elektrische installatie actuele, bijgewerkte tekeningen beschikbaar zijn. Dit alles kan worden vastgelegd in een handboek.

Resultaat

Met een elektrische bedrijfsvoering volgens NEN 3140 voldoet u niet alleen aan de wettelijke voorschriften wat de werkomstandigheden betreft, door de inbedding in de organisatie ontstaat ook een beter veiligheidsbewustzijn bij uw personeel en dat is in ieders belang. Mocht zich desondanks een elektrisch ongeval voordoen dan kunt u de Arbeidsinspectie aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om dit te voorkomen.

Het Inspectie Gilde

Het Inspectie Gilde kan u adviseren en ondersteunen bij uw NEN 3140-implementatie. Daarnaast kan het Inspectie Gilde de vereiste periodieke NEN 3140 inspecties van elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen verzorgen.

Meer weten over implementeren veilige bedrijfsvoering?

Het Inspectie Gilde informeert u graag nader over het hoe u uw verantwoordelijkheid als goede werkgever kunt borgen, de rollen, het opstellen van een handboek en procedures, alsmede het selecteren van de voor u relevante opleidingen. Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.