Regelgeving

De basis voor inspecties ligt in de regelgeving. Naast dat u zelf een groot belang hebt bij de continuïteit en veiligheid van uw elektrisch installaties, worden door de overheid en verzekeraars ook eisen gesteld aan uw installaties en bedrijfsvoering.

In de regelgeving wordt veelal verwezen naar standaarden. Deze standaarden zijn vastgelegd. Op nationaal niveau is dat door het NEN. Ten aanzien van het inspecteren van elektrotechnische laagspanningsinstallaties zijn de volgende twee normen het belangrijkste: NEN 1010 en NEN 3140.

De Arbo-wet is door de wetgever ingesteld om de eisen aan arbeidsomstandigheden van werknemers vast te leggen. In de Arbo-wet wordt verwezen naar bovengenoemde normen.

Meer weten over regelgeving?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.

Tevens heeft de overheid een interessante Basisinspectiemodule opgesteld voor beoordeling van de elektrische veiligheid bij werkzaamheden aan en nabij elektrische installaties. We sturen u deze module graag per email.