Periodieke inspectie

Volgens de Arbo-wet heeft elke werkgever de verplichting doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. In de wet staan algemene bepalingen betreffende deze bescherming. Voor concrete invulling verwijst de Inspectie SZW naar uitvoeringsbesluiten en de norm NEN 3140+A3: 2019.

Om de elektrotechnische veiligheid te controleren en te borgen, dient periodiek een NEN 3140 inspectie van de elektrische installaties plaats te vinden. Het is verstandig om een onafhankelijke en deskundige partij in te schakelen om veiligheidsinspecties aan de elektrische installaties uit te voeren. Dit alles volgens de eisen zoals die zijn vastgelegd in het Certificaat voor Toezicht. Hierbij wordt volgens de volgende normen gewerkt:

  • NEN 3140+A3:2019 voor in gebruik zijnde laagspanningsinstallaties;
  • NEN 1010 die geldig was op het moment van oplevering of wijziging.

De elektrotechnische veiligheid niet alleen afhankelijk is van de status van de installaties, maar vooral ook van de daarop aangesloten apparatuur, armaturen, verlengsnoeren en dergelijke.

Tijdens een inspectie kunnen de eventuele onveilige situaties in de installaties aan het licht komen. Zo krijgt u een indicatie over de veiligheid van de installaties. Na afloop ontvangt u een uitgebreide rapportage van de geconstateerde gebreken.

Meer weten periodieke inspecties?

Het Inspectie Gilde helpt u graag. Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email. Direct een offerte aanvragen kan natuurlijk ook.