Onafhankelijkheid

Objectieve de status bepalen

Een objectief beeld van uw installaties is het vertrekpunt voor uw beheer en onderhoudsactiviteiten. Deze objectiviteit kunt u borgen door een onafhankelijke inspecteur uw inspecties uit te laten voeren. Hiermee voorkomt u belangenverstrengeling en ontvangt u een objectief inspectierapport.

Inspectie Gilde  is een netwerk van landelijk werkende en onafhankelijke inspecteurs op het gebied van elektrotechnische installaties, arbeidsmiddelen en gasinstallaties. U vindt onze vestigingen en partners in heel Nederland.

De bedrijven die zijn aangesloten bij het Inspectie Gilde geven u onafhankelijk advies met betrekking tot het realiseren van de wettelijk vereiste technische veiligheid, brandveiligheid, bedrijfszekerheid en duurzaamheid van technische installaties. De onafhankelijkheid, uniformiteit en kwaliteit van de rapportage wordt geborgd door de centrale controle, welke op elke inspectierapport door het Inspectie Gilde wordt uitgevoerd.

Tevens biedt het Inspectie Gilde advies en ondersteuning bij het vastleggen en implementeren van onder andere eisen, werkwijzen, procedures en processen voor veilige elektrische bedrijfsvoering volgens NEN 3140. Een van die vormen van ondersteuning is het uitvoeren van veiligheidsinspecties op basis van NEN 3140 en NEN 1010. Dat gebeurt volgens de eisen van het Certificaat voor Toezicht en de BRL 6000. Ook bewaken de leden van het Inspectie Gilde de bedrijfszekerheid en duurzaamheid van uw installaties door middel van thermografisch onderzoek en het controleren en bijwerken van de installatietekeningen.

Meer weten over inspecties en onafhankelijkheid?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.