NTA 8025

Veiligheid van de technische voorzieningen en installaties van woningen.

Bestaande elektro-, gas- en watertechnische voorzieningen en installaties dienen op grond van de Woningwet te voldoen aan de eisen van veiligheid en hygiene zoals vastgelegd in de eisen van het bouwbesluit voor bestaande bouw.

Wettelijk is de eigenaar van het pand, gebouw of woning zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektro-. gas- en watertechnische voorzieningen en installaties in zijn pand, gebouw of woning. De gemeente houdt de eerstelijns toezicht op de veiligheid en de VROM-Inspectie is belast met de tweedelijns toezicht.

Hoewel er voor eigenaren geen algemene wettelijke verplichting geldt tot het periodiek laten beoordelen van de veiligheid van elektro-, gas- en watertechnische voorzieningen en installaties, doen zij er toch goed aan deze regelmatig te laten beoordelen. Dit omdat de voorzieningen en installaties nu eenmaal door gebruik, ouderdom en omstandigheden onderhevig zijn aan slijtage.

De eisen aan de wijze waarop een beoordeling van de veiligheid van voorzieningen en installaties moet worden uitgevoerd, heeft de UNETO-VNI in overleg met het Ministerie van VROM en in samenwerking met EnergieNed en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het initiatief genomen tot het opstellen van een Nederlandse Technische Afspraak de NTA 8025.

Meer weten over NTA 8025?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email. Direct een offerte aanvragen kan ook. Klik hier.

Veilig thuis keur