Normen elektrische installaties

Normen en wetgeving

Elektrische gevaren zijn door leken veelal niet waar te nemen. Het is daarom niet vreemd dat veiligheid een van de belangrijkste onderwerpen is met betrekking tot elektriciteit.

De volgende normen zijn hierbij van belang:

  • NEN 3140 : Voor het veilig uitvoeren van elektrische werkzaamheden en het veilig beheren van elektrische installaties.
  • NEN 1010 : Voor de minimale veiligheidseisen van laagspanningsinstallaties in de woningbouw, de utiliteit en de industrie.
  • NTA 8220 : Voor het bepalen van brandrisico’s door elektrisch materieel.
  • NEN-EN-IEC 60204 : Voor de veiligheidsvoorschriften die aan elektrische machines worden gesteld (NEN 1010 voor machines).

De Europese Unie vaardigt richtlijnen uit die juridisch bindend zijn voor alle lidstaten. Richtlijnen die op elektrische installaties, – arbeidsmiddelen en – apparaten van toepassing zijn, zijn onder meer:

  1. de laagspanningsrichtlijn;
  2. de machinerichtlijn;
  3. de EMC-richtlijn.

Een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) kan bindend zijn indien partijen dit onderling afspreken en vastleggen:

  • NTA 8025 : Voor de veiligheid van installaties (zowel elektriciteit, gas als water) in woningen heeft NEN eind 2005 deze richtlijn uitgebracht. Voor Nederland geldende algemene eisen voor de periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen.
  • NTA 8040-1: Vanaf 2011 is deze richtlijn van toepassing voor het bepalen van de conditie van elektrische installaties met behulp van infraroodthermografie. Deze praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen voor het maken van warmtebeelden met behulp van een infraroodcamera, voor het bepalen van temperaturen en de interpretatie van de bepaalde temperaturen.

Meer weten over normen en wetgeving?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.