NEN 1010

Na eerste aanleg en na elke (belangrijke) wijziging moeten elektrische installaties worden geïnspecteerd voordat deze in gebruik wordt genomen. Het betreft hier een opleverinspectie volgens NEN 1010.

NEN 1010 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche

NEN-normen zijn geen wetten maar afspraken, praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen. Het auteursrecht ligt bij NEN.

De norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere:

 • woningen en kantoren;
 • gebouwen en terreinen bedoeld voor openbare en industriële doeleinden;
 • ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, veeteelt of tuinbouw, geprefabriceerde gebouwen;
 • caravans, logiesverblijven en daarvoor bestemde terreinen;
 • bouwterreinen, tentoonstelling- en kermis- en andere tijdelijke installaties;
 • jachthavens;
 • buitenverlichting.

NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Gebruik van NEN 1010 norm wordt aanbevolen, via ondermeer de volgende wetten en besluiten:

 • De arbo-wet : hierbij ligt ook een sterke link naar NEN 3140;
 • Het bouwbesluit : de elektrische installatie moet aan vastgestelde technische eisen voldoen om een bouwvergunning te krijgen. Via deze link vindt u de meest actuele details van de bouwregelgeving zoals deze door de overheid wordt vastgesteld.  
 • Wet milieu beheer : In WMB gerelateerde vergunningen wordt aangegeven dat de elektrische installatie moet voldoen aan de NEN 1010;
 • Aanbestedingen : ook bij aanbestedingen kan de NEN 1010 van toepassing zijn. Vaak wordt verwezen naar Europese- of Nederlandse normen. In dat laatste geval kan NEN 1010 van toepassing zijn.

Bent u op zoek naar een installateur die gecertificeerde installaties opleveren conform de NEN 1010 kunt u onder andere vinden op de site van Stichting KBI.

Meer weten over NEN 1010?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email. Natuurlijk kunt u ook gelijk een offerte aanvragen.