Kwaliteit

Kwaliteit & Continuïteit

We kijken naar meerdere aspecten van kwaliteit als het gaat om inspecties. Enerzijds leveren inspectie een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van uw elektrotechnische infrastructuur. Door deze goed te onderhouden en periodiek te laten inspecteren, kunt u en uw medewerkers op veilige manier hun werk uitvoeren. En omdat de installatie veilig is, er afspraken zijn over het onderhoud en door de inspectie uw installatie periodiek wordt gecontroleerd, borgt u de continuïteit van uw organisatie.

Anderzijds is de kwaliteit van de inspectie een belangrijke succesfactor. Een goede inspecteur heeft specifieke opleidingen gevolgd om zich te kunnen certificeren als inspecteur laagspanning. Gecombineerd met jaren ervaring, professionele werkomgeving en toezicht, zorgen ervoor dat inspectie van de juiste kwaliteit zijn.

Kwaliteit en het Inspectie Gilde

Kwaliteit, Service, Waar voor je geld: Deze uitgangspunten vormen door de hele organisatie de basisfilosofie van het Inspectie Gilde.  In deze basisfilosofie heeft de kwaliteits- en veiligheidsgedachte een belangrijke plaats ingenomen. Ons VGMK beleid is als volgt in ons gecertificeerde systeem vastgelegd:

Inspectie Gilde heeft zich tot doel gesteld op een veilige en duurzame wijze de diensten te leveren met een hoge kwaliteit die voldoen aan de met de klant gemaakte afspraken. Bij dit doel worden kwaliteit, veiligheid en milieu niet langer los van elkaar gezien. Het is namelijk onze overtuiging dat wij geen kwalitatief goede dienst of product kunnen leveren zonder aandacht voor het milieu en voor de veiligheid van onszelf en van derden.

Het is het beleid van het Inspectie Gilde om voortdurend te werken aan verbeteringen van de kwaliteit van de diensten en van de organisatie, rekening houdend met de kostprijs van onze diensten. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de directie, maar vraagt bovendien maximale inzet van de medewerkers en leden. De kwaliteitsdoelstellingen worden jaarlijks in een managementreview geformuleerd.

Meer weten over inspecties en kwaliteit?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.