Installatieverantwoordelijkheid

De installatieverantwoordelijke

Een installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijke is iemand met een relevante opleiding en voldoende ervaring waardoor hij of zij in staat is de verantwoording te dragen ten aanzien van de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties, alsmede bij het uitvoeren van elektrotechnische- en bedieningswerkzaamheden aan laagspanningsinstallaties. Een installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijke is regelmatig als zodanig werkzaam.  Met betrekking tot de preventie van risico’s wordt de cursist onderwezen zodat hij / zij beschikt over:

  • inzicht in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen;
  • vaardigheid om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.

De werkgever zich ervan te vergewissen dat bij de aanwijzing van de installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijke de betrokken werknemer in de werksituatie voldoende toegerust is om adequaat te handelen. Dit betreft voor de betrokken werknemer de houding, in combinatie met de elektrotechnische deskundigheid, ervaring en inzicht in de installatie waaraan de werkzaamheden worden verricht.

Het verkrijgen van inzicht in de NEN 3140 over een veilige elektrische bedrijfsvoering en welke invloed dat heeft op de dagelijkse werkzaamheden is kennis welke middels een mix van opleiding en ervaring wordt verkregen.

Meer weten?

Het Inspectie Gilde informeert u graag nader over de rollen, het opstellen van een handboek en procedures, alsmede het selecteren van de voor u relevante opleidingen. Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.