Inspecties

Wordt  u verplicht periodiek uw installaties te inspecteren op veiligheid?

Helaas kan een ondernemer of onderneming, zich niet alleen bezig houden met het uitvoeren van de kernactiviteiten. Naast de zorgen omtrent uw markt, personeel, kwaliteit e.d., zijn het ook de verzekeraars en de overheid die allerhande eisen stellen aan de bedrijfsvoering.

Het uitvoeren van periodieke inspecties aan de elektrische installaties is zo’n verplichting.Bijvoorbeeld voor uw opstal- of inboedelverzekering, of vanuit de RI&E voor de Arbowet of de Wet Milieubeheer. Inspecties moeten uitgevoerd worden door een specialist in veiligheidsinspecties en moet werken volgens de vastgestelde normen, waarvan NTA 8220, NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6 de bekendste zijn

Het Inspectie Gilde is altijd bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en informeert u graag over de details in uw specifieke situatie.

Meer weten over inspecties?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.