Inspectie interval

Hoe vaak moet er geïnspecteerd worden?

In bijlage V van NEN 3140 is een procedure omschreven om de tijd tussen twee opeenvolgende inspecties van elektrische installaties te bepalen.

De volgende factoren hebben invloed op de inspectiefrequentie:

  • de personen die de installatie gebruiken;
  • de kwaliteit van de installatie;
  • de omgeving;
  • de mate van toezicht;
  • de letselschade bij falen;
  • de ervaring met betrekking tot (bijna) ongelukken.

Middels een gestandaardiseerde grafiek, wordt vervolgens de frequentie bepaald.

inspectie interval

De inspectie van een elektrische installatie bestaat uit:

  • de visuele inspectie;
  • de inspectie door meting en beproeving.

Meer weten over de inspectie interval?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.