Inbedrijfstelling

Een nieuwe/aangepaste installatie gaan gebruiken.

Voordat een elektrische installatie in gebruik mag worden genomen dient deze te zijn onderworpen aan een eerste inspectie. Dit geldt zowel voor nieuwe installaties als installaties en installatiedelen waar wijzigingen en uitbreidingen hebben plaatsgevonden. Met behulp van visuele controles, metingen en beproevingen wordt beoordeeld of er al dan niet is voldaan aan de veiligheidsbepalingen zoals vermeld in NEN 1010.

In een risico-inventarisatie wordt meteen bepaald hoe vaak een herinspectie nodig is. Als resultaat van een opleverinspectie dient u een uitgebreide rapportage met eventuele aanbevelingen voor verbetering van de installatie. Een thermografisch onderzoek kan hierbij aanvullend worden uitgevoerd om brandgevaar in schakel- en verdeelinrichtingen op te sporen.

Meer weten over inbedrijfstellingsinspecties?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.