Elektrische installaties

De elektrische installatie omvat al het elektrisch materieel ten behoeve van de opwekking, het transport, de omzetting, de distributie en het gebruik van elektrische energie. Inbegrepen zijn energiebronnen zoals accu’s, batterijen, condensatoren en alle andere bronnen van opgeslagen elektrische energie.

Normen elektrische installaties

Elektrische gevaren zijn door leken veelal niet waar te nemen. Het is daarom niet vreemd dat veiligheid een van de belangrijkste onderwerpen is met betrekking tot elektriciteit. Door de overheid zijn hiervoor een aantal normen en wetten voor van toepassing verklaard. Zie onze pagina normen voor meer informatie.

Inbedrijfstelling

Bij aanpassingen aan uw elektrische installatie of aanleg van een geheel nieuwe installatie, bijvoorbeeld nieuwbouw, dient een inbedrijfstellingsinspectie uitgevoerd te worden. Deze eerste inspectie van nieuwe installaties dient volgens NEN 1010 hoofdstuk 61 worden uitgevoerd. Hier treft u nadere informatie aan.

Periodieke Inspecties

Vanuit de ARBO-wetgeving bent u als werkgever verplicht uw werknemers een veilige elektrotechnische werkplek aan te bieden. De periodieke beoordeling van de veiligheid van elektrische installaties in bedrijfsinstallaties dient volgens NEN 3140 uitgevoerd te worden. De verzekeraars hebben sinds 1 januari 2018 ook de eis voor Scope 10 inspecties volgens de NTA 8220 in hun polisvoorwaarden staan. Voor AGRO kan voor verzekeraars in overleg volstaan worden met een minder uitgebreide inspectie.

Voor woningen worden andere eisen gesteld. Deze zijn opgenomen in de NTA 8025.

Het is belangrijk om te weten dat ook een periodieke beoordeling van de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen in bedrijfsinstallaties volgens NEN 3140 moet plaatsvinden.

Veilig en duurzaam beheer

De Arbo wet verplicht u als werkgever om de veiligheid van uw werknemers te waarborgen. Op het gebied van elektrische installaties en arbeidsmiddelen kunt u de norm NEN 3140 gebruiken. Om daaraan te voldoen, moet u niet alleen zorgen voor veilige omstandigheden en geïnspecteerd materieel, maar ook voor de juiste bedrijfsvoering. Dat maakt de implementatie van NEN 3140 een complexe aangelegenheid.

Technische analyses

Aanvullend aan de verplichte inspecties kunnen ondermeer de volgende activiteiten worden uitgevoerd om de continuïteit van uw installaties en veiligheid verder inzichtelijk te maken:

  • Power Quality volgens NEN-EN 50160
  • hot-spot controle  met behulp van thermografische opname volgens NTA 8040-1
  • bepaling leidingtracé’s
  • opsporing ondergrondse storingen

Meer weten over inspecties aan elektrische installaties?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.