Bedrijven en instellingen

Als gebouweigenaar of werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige omgeving. Dat geldt dus ook voor werken aan of gebruik van de elektrische installaties. Om u te helpen dit te realiseren zijn onder andere twee belangrijke normen gepubliceerd:

De norm NEN 3140 heeft als uitgangspunt de veiligheid met betrekking tot de bedrijfsvoering van en de werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Met behulp van een inspectie kunnen we controleren of elektrische installaties of de elektrische arbeidsmiddelen voldoen aan de technische voorschriften en de veiligheidsvoorschriften, zoals deze in de relevante normen omschreven zijn.

Bij het inspecteren van elektrische installaties maken we onderscheid tussen:

Bij het inspecteren van een elektrische installatie moet worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de aanleg van de installatie, echter minimaal uitgaande van NEN 1010 2e druk.

Nieuwe elektrische installaties evenals wijzigingen en uitbreidingen van bestaande installaties moeten volgens de nieuwste veiligheidsbepalingen geïnspecteerd worden voordat ze in bedrijf worden genomen.

Daarna moeten de installaties met een passende regelmaat gecontroleerd worden. De inspectiefrequentie van een elektrische installatie is afhankelijk van een aantal factoren en wordt bepaald na elke inspectie.

Meer weten over inspecties bij bedrijven en instellingen?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.