Agro

Veiligstellen van mens en dier: ook door Agro Elektra Inspecties

Dag en nacht bent u in de weer om mens en dier gezond te houden. U moet er niet aan denken dat de stroom uitvalt en uw oogst of veestapel in gevaar komt. Of dat in de stallen of kassen een gevaarlijke situatie is ontstaan, waardoor uzelf of een van uw medewerkers aan de stroom blijft hangen of met een gasexplosie tot gevolg.

Inspectie Agrarische sector op aanvraag van de verzekering

Het is vaak de verzekeringsmaatschappij die u heeft gevraagd een inspectie van de elektrische installaties te laten uitvoeren om de risico’s van uitval, brand en letsel te verkleinen. Speciaal voor de agrarische klanten van Interpolis en Avéro Achmea is de Agro Elektra Inspectie ontwikkeld. Maar ook als u bij andere een maatschappij verzekerd bent, is deze inspectie toe te passen.

Aanpak

De Agro Elektra Inspectie richt zich op die onderdelen van uw installatie die de grootste risico’s op brand of elektrocutie vormen.

N.B.: Elk bedrijf is bij wet verplicht te zorgen voor een veilige elektrische werkomgeving . Dit kan regelmatig worden getoetst met een inspectie conform de NEN 3140. Deze is veel uitgebreider en kostbaarder dan de Agro Elektra Inspectie. De Agro Elektra Inspectie richt zich alleen op het voorkomen van de grootste risico’s op brand of letsel en voldoet dus niet aan de wettelijke eisen.

Resultaat

U ontvangt een heldere rapportage met aanbevelingen voor verbetering van de installatie. Met het onderzoek voldoet u aan de voorwaarden in de brandverzekering van o.a. Interpolis en Avéro Achmea.

Meer weten over Agro inspecties?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email. Direct een offerte aanvragen kan ook. Klik hier.

 

Wilt u volledig inzicht in de veiligheid van de elektrische installaties in uw gebouwen?

Dan kunt u dat doen middels een periodieke inspectie van de elektrische installaties volgens de methodiek die is vastgelegd in NEN 3140. In een risico-inventarisatie wordt meteen bepaald hoe vaak een herinspectie nodig is. U kunt kiezen voor inspectie van alle installaties in één keer of elk jaar een gedeelte. Vaak is een abonnementsvorm mogelijk om de kosten te verspreiden en verzekerd te zijn van periodieke inspecties.

Naar veilig werken met elektrische installaties

De Arbowet verplicht u als werkgever om de veiligheid van uw werknemers te waarborgen. Op het gebied van elektrische installaties en arbeidsmiddelen verwijst de wet naar de norm NEN 3140. Om daaraan te voldoen, moet u niet alleen zorgen voor veilige omstandigheden en geïnspecteerd materieel, maar ook voor de juiste bedrijfsvoering. Dat maakt de implementatie van NEN 3140 een complexe aangelegenheid.

Meer weten over volledige inspecties?

Neem direct en vrijblijvend contact op met onze specialisten: 088 – 467 73 50 of stel uw vraag via email.